Just because the sports are over...

Went to the public pool alone for some mornings ago to start up a swimming rutine again before I foreget to much of what I have learnt. It was me and three people that seemed to be in the age of 80. So I had a lot of space and silence, which felt pretty awesome. 
I'm not as fast as I used to, and I get tired faster. But kept going as much as I could, so it's a start. 
 
Åkte till simhallen ensam för några dagar sedan för att komma igång med en ny simrutin innan jag glömmer alltdeles för mycket av vad jag lärt mig i simteamet. 
Det var jag och tre andra som såg ut att vara i 80 års åldern, så hade med andra ord ycket plats och hade det tyst, vilket kändes väldigt skönt. 
Jag är inte lika snabb som jag var då, och blir tröttar fortare. Men körde så mycket jag orkade, så det är en början. 
 
 
The day before yesterday I went out to the golf course and played some golf.
Mostly I played at the ranch to practise, not complaing at all. It was great weather and it didn't felt like it was 10 moths since I had played golf last time. 
 
I förrgår åkte ag ut till golfbanan och spelade golf. 
Mest så slog jag ut vid ranchen för att öva; och klagar inte över huvud taget. 
Det var grymt väder och jag kände att jag inte hade tappat mycket alls. Senaste gången var ju 10 månader sedan!
 
 
And then today I went out running. It felt great. I was running in the forest and didn't stop much at all. 
Guess I 'm not to lazy. 
 
 
Gick idag ut och sprang i skogen. Kändes super, för stannade nästan inte över huvudtaget. 
Så gissar på att jag inte är för lat.